Deutsch (de)English (en)Francais (fr)Nederlands (nl)

Disclaimer

Website
De website, de materialen en de verwante communicatie wordt/worden geleverd "as is" zonder enige representaties of garanties, expliciet of impliciet, van welke aard ook, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties of merchantabilty, niet-inbreukmakendheid, geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige rechtsgebieden staan niet voor de uitsluiting van impliciete garanties, zodat bovenstaande uitsluitingen van impliciete garanties niet toepassing onder bepaalde omstandigheden kunnen zijn.

Airblast BV ook garandeert niet de juistheid of volledigheid van de materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betrouwbaarheid van ieder raadgeving, verklaring of andere informatie weergegeven of gedistribueerd via de site. U erkent door het gebruik van de site die vertrouwen op dergelijk materialen, advies, verklaring of informatie op uw eigen risico worden.

Airblast BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en zullen niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die infecteren kunnen, uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of bladeren in de site (inclusief een bulletinboard, chatroom en blog) of het downloaden van alle gebruikte materialen van de site.

Email
Alle informatie via of in e-mailberichten uit elke account Airblast BV verzonden is alleen bedoeld voor de persoon of entiteit waaraan het is gericht en vertrouwelijke en / of bevoorrechte materiaal kan bevatten. Een eventuele herziening, doorgifte, verspreiding of andere gebruik van, of nemen van elke actie in vertrouwen op, deze informatie door personen of entiteiten dan de geadresseerde is verboden. Als u dit foutbericht ontvangen, dan alstublieft contact op met de afzender en verwijderen van dit materiaal. Op geen enkele wijze kunnen geen rechten worden genomen van deze informatie.

Links
Op de website van Airblast kunt u doorklikken naar websites van andere bedrijven. Airblast is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie van deze websites.

contact
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS